NAŠA VÍZIA

Našim klientom chceme prinášať kvalitné, seriózne a najnovšie medicínske informácie a nové poznatky terapeutických postupov, aby liečba pacientov bola čo najefektívnejšia. Našou snahou a cieľom je byť na slovenskom farmaceutickom trhu strategickým partnerom pre všetkých, ktorý hľadajú silný a spoľahlivý partnerský subjekt.

NAŠE KRÉDO

Od založenia spoločnosti je našim cieľom neustále sa rozvíjať a zlepšovať naše schopnosti a znalosti, aby sme našim klientom a partnerom poskytovali služby na čo najvyššej možnej úrovni a tým naplňovali ich potreby a priania.
Kladieme veľký dôraz na kvalitu našich služieb, preferujeme otvorenosť a flexibilitu v rokovaniach, plne rešpektujeme etické princípy a normy vo všetkých oblastiach našej činnosti. Kvalita našich služieb je podmienená kontinuálnym osobným rozvojom a udržiavaním vysokej odbornej, legislatívnej a spoločenskej úrovne každého nášho zamestnanca.

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ

Sme rýchle rozvíjajúca, slovenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti farmaceutického priemyslu.

KVALITNÉ INFORMÁCIE

Prinášame najnovšie poznatky z medzinárodných štúdií v oblasti nemocničného lekárenstva, gynekológie, liečby bolesti, anestéziológie a intenzívnej medicíny.

SME ŠPECIALISTI

Sme špecialisti v poskytovaní služieb z oblasti poradenstva na farmaceutickom trhu.