Sme špecialisti v poskytovaní služieb z oblasti poradenstva na farmaceutickom trhu. Pri poskytovaní služieb naším zákazníkom sa riadime princípom korektnosti, efektívnosti, jednoduchosti a individuálnom prístupe.
Naše vzťahy sú založené na maximálnej profesionalite a odbornosti, na dôvere a na poznaní potrieb klientov, na vynikajúcom poznaní trhu a aktuálnych pomerov.

KTO SME

Sme rýchle rozvíjajúca, slovenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti farmaceutického priemyslu.
Spoločnosť SIVANA s.r.o. bola založená v roku 2018. Na základe podrobných, mnohoročných skúseností a znalostí špecifík farmaceutického trhu v Slovenskej Republike, je kľúčovou oblasťou nášho pôsobenia podpora a prínos kvalitných informácií a informovanosti odbornej verejnosti v nemocničnom segmente. Našim prioritným zameraním je prinášať ucelené a kvalitné informácie, najnovšie poznatky z medzinárodných štúdii aktuálne hlavne pre oblasť nemocničného lekárenstva, gynekológie, liečby bolesti, anestéziológie a intenzívnej medicíny.

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ

Sme rýchle rozvíjajúca, slovenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti farmaceutického priemyslu.

KVALITNÉ INFORMÁCIE

Prinášame najnovšie poznatky z medzinárodných štúdií v oblasti nemocničného lekárenstva, gynekológie, liečby bolesti, anestéziológie a intenzívnej medicíny.

SME ŠPECIALISTI

Sme špecialisti v poskytovaní služieb z oblasti poradenstva na farmaceutickom trhu.